การแข่งขันหลัก
 • ความสามารถของ OEM
  บริการ OEM: ใช่
  ประสบการณ์ OEM: มากกว่า 10 ปี
 • ความสามารถในการผลิต
  สายการผลิต: สูงกว่า 10
  มูลค่าส่งออก: ประมาณ 100 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • ความสามารถทางการค้า
  ประสบการณ์การส่งออก: 23 ปี
news
{{item.pubtime}}
{{newsList[newsList.length-1].pubtime.split(',')[0].split(' ')[1]}}
{{newsList[newsList.length-1].pubtime.split(',')[0].split(' ')[0]}}
อ่านเพิ่มเติม
พันธมิตรความร่วมมือ
Cooperative Partner